kotol plynový kondenzačný

 
 

  KONDENZAČNÉ ZOSTAVY

Obsahujú: kondenzačný kotol, zásobník teplej úžitkovej vody, regulátor, montážne a pripojovacie sady.
     
  NEKONDENZAČNÉ ZOSTAVY

Obsahujú: nízkoteplotný kotol, zásobník teplej úžitkovej vody, regulátor, montážne a pripojovacie sady.
     
  SOLÁRNE ZOSTAVY

Obsahujú: solárne kolektory, solárny zásobník, regulátor, montážne a pripojovacie sady.
     
  KOTLY

kondenzačnénízkoteplotnéstacionárne liatinovéelektrickéna tuhé palivo.
     
  TEPELNÉ ČERPADLÁ

tepelné čerpadlá, príslušenstvo k tepelným čerpadlám.
   
  DODÁVKA A MONTÁŽ VYKUROVANIA V RODINNÝCH DOMOCH

dodávka zariadení, inštalácia rozvodov ústredného kúrenia, montáž vykurovacích telies.
     
  DODÁVKA A MONTÁŽ STREDNÝCH KOTOLNÍ DO 1000 kW

projektová príprava, meranie a regulácia, kompletná dodávka na kľúč.

 

 
 

Užitočné informácie - plynový, kondenzačný, nízkoteplotný kotol

Čo je to vlastne kondenzačný kotol? Oproti ostatným kotlom s klasickým spaľovaním dokáže zužitkovať i časť tepla, ktoré pri klasickom spaľovaní odchádza spalinami cez komín. V porovnaní s tradičnými vykurovacími kotlami s nízkymi teplotami šetrí kondenzačná technika až do 14% nákladov na vykurovanie. V porovnaní so starými zariadeniami dokonca výrazne viac: až do 30%. Tiež dokáže plynule meniť veľkosť plameňa horáka podľa tepelnej požiadavky už od 18% výkonu, čím ešte viac šetrí náklady za vykurovanie.

Rozdiely medzi nízkoteplotnými, konvenčnými a kondenzačnými kotlami.

Plynový kotol je vhodne upravená a uzavretá nádoba, v ktorej dochádza k spaľovaniu plynného paliva, pričom sa uvoľňujú spaliny a teplo. Prostredníctvom výmenníka tepla sa vzniknuté teplo obsiahnuté v spalinách odovzdáva vykurovaciemu médiu (vykurovacia voda, kondenzát ).

Konvenčné kotly - nevyužívajú skupenské teplo vodnej pary v spalinách a strata citeľného tepla pri teplote spalín 150ºC je 10 %.

Nízkoteplotné kotly - nevyužívajú skupenské teplo vodnej pary avšak strata citeľného tepla je vďaka nižšej teplote spalín menšia.

Kondenzačné kotly - využívajú skupenské teplo vodnej pary v spalinách aj citeľné teplo obsiahnuté v spalinách.

Ako pracuje kondenzačný kotol?

Väčšia účinnosť spaľovania plynu v kondenzačných kotloch spočíva vo využití tepla zo spalín. Pri klasických plynových kotloch teplo plameňa plynového horáka ohrieva rúrky výmenníka a v nich vykurovacie médium, ktoré je potrubným rozvodom dopravované do vykurovacích priestorov. Spaliny vzniknuté horením odchádzajú do komína a do okolitého prostredia. V porovnaní s klasickým kotlom prechádza vykurovacia voda výmenníkom kondenzačného kotla dvakrát. Vysoká účinnosť je dosiahnutá predovšetkým dochladením spalín, pri ktorom sa uvoľňuje kondenzačné (latentné) teplo spalín, čo je vlastne rozdiel medzi spalným teplom a výhrevnosťou paliva.

Kondenzačné kotly možno použiť pre nové ako aj staršie vykurovacie systémy, keďže kondenzačné kotly sú vhodné nielen do systémov s prevažujúcim podielom podlahového vykurovania ale aj do starších vykurovacích systémov s radiátormi. Výhoda kondenzačných kotlov pri radiátorovom vykurovaní sa prejaví hlavne v prechodných obdobiach jar - jeseň, keď stačí ohrievať vykurovaciu vodu na teplotu do 50 º C.