kotol plynový kondenzačný

 
 

Výber vhodného kotla

Informatívny výber na základe kritérií:

  1. Výber výkonu kotla podľa plochy resp. objemu vykurovaného priestoru
  2. Výber druhu kotla podľa prevládajúceho režimu kúrenia
  3. Výber druhu kotla podľa priestorových možností inštalácie
  4. Výber druhu kotla podľa spôsobu odvodu spalín
  5. Výber regulátora podľa počtu vykurovacích okruhov a druhu kotla
  6. Výber druhu prípravy TÚV resp. veľkosti zásobníka podľa počtu osôb
  7. Prehľad typov a výkonov kotlov pre rodinné domy, byty a etážové kúrenie
  8. Výber typu a výkonu zásobníka podľa množstva ohrievaniej vody, požiadaviek na čas ohrevu a výkon

1. Výber výkonu kotla podľa plochy resp. objemu vykurovaného priestoru

Plocha; resp. objem vykurovaného priestoru Doporučený výkon kotla
112 m 2 300 m 3 9 kW
187 m 2 500 m 3 15 kW
250 m 2 666 m 3 20 kW
300 m 2 800 m 3 24 kW
375 m 2 1000 m 3 30 kW
537 m 2 1433 m 3 43 kW
750 m 2 2000 m 3 60 kW

 

2. Výber druhu kotla podľa prevládajúceho režimu kúrenia

Počet VO Typ vykurovacieho okruhu Doporučený teplotný spád Režim kúrenia Doporučený druh kotla
1 radiátor 75/55 °C VT cirkulačný
1 radiátor + TÚV 75/55 °C VT cirkulačný
2 radiátor + TÚV podlaha 70/50 °C 40/30 °C NT kondenzačný
3 radiátor + TÚV podlaha bazén 70/50 °C 40/30 °C 
80/60 °C
NT VT stacionárny (resp. kondenzačný)
4 radiátor + TÚV podlaha bazén vzduchotechnika 70/50 °C 40/30 °C 
80/60 °C 75/55 °C
VT stacionárny (resp. kondenzačný)
5 radiátor + TÚV podlaha bazén vzduchotechnika solár 70/50 °C 40/30 °C 
80/60 °C 75/55 °C 
80/60 °C
VT stacionárny (resp. kondenzačný)

VT - vysokoteplotný režim
NT - nízkokoteplotný režim

 

3. Výber druhu kotla podľa priestorových možností inštalácie

Priestor inštalácie Prívod spaľovacieho vzduchu Druh kotla
samostatný uzatvorený normou stanovený otvor závislý na vzduchu v priestore (ZNVP)
(kotol�?a, kúpeľ�?a, WC) cez komínovú sadu nezávislý na vzduchu v priestore (NNVP)
otvorený voľný prívod vzduchu závislý na vzduchu v priestore (ZNVP)
(chodba, schodišťe) cez komínovú sadu nezávislý na vzduchu v priestore (NNVP)

 

4. Výber druhu kotla podľa spôsobu odvodu spalín

Spôsob odvodu spalín Druh kotla
existujúci murovaný komín stacionárny kotol, resp. závesný atmosferický kotol
komínová sada pre odvod spalín pre prevádzku ZNVP závesný turbokotol
komínová sada pre odvod spalín pre prevádzku NNVP závesný turbokotol

 

5. Výber regulátora podľa počtu vykurovacích okruhov a druhu kotla

Počet vykurovacích okruhov Druh kotla Typ regulátora Logamatic
1 stacionárny 2107
  závesný RC25; RC35
2 stacionárny 2107 M; 4211
  závesný RC35 + RC25; 4121
3÷4 stacionárny 4211
  závesný RC35 + 2 (resp. 3) × RC25; 4121 + 4122
5 stacionárny 4211
  závesný 4121 + 4122
≥5 stacionárny 4311
  závesný 4121 + 4122

 

6. Výber druhu prípravy TÚV resp. veľkosti zásobníka podľa počtu osôb

Počet osôb v domácnosti Prietokový ohrev Výkon kotla [kW] Objem zásobníka [ l ]
  2   x   11-24   -
  3   -   11   65
  4   -   20   105
  5   -   24   120
väčší počet osôb   -   do 60   do 300

 

7. Prehľad typov kotlov určených pre rodinné domy, byty a etážové kúrenie

  Turbo Atmosferické
kW Nástenné cirkulačné Nástenné kondenzačné Nástenné cirkulačné Stacionárne liatinové
OZN. Š Š Š Š Š T T Š Š Š T
TYP U052 U052T GB072 GB172 GB162 GB172 GB162 U054 U054T G124 G134
9kW                   9 9
13kW                   13  
14kW     14 14   14T 120          
15kW         15           15
16kW                   16  
18kW                     18
20kW       20   20T 150       20  
20kW           20T210SR          
22kW                     22
24kW 24 24 24         24      
24kW 24K 24T 24K 24K   24T 50   24K 24T    
25kW         25   25T40S        
26kW                     26
28kW   28T             28T 28  
30kW                     30
32kW                   32  
35kW      

 

35           35
45kW         45            
65kW         65            
80kW         80            
100kW         100            
 
Š - štandard; T- Top
K - kombinované kotly s integrovaným prietokovým ohrevom TÚV (Integrovaný ohrev TÚV je vhodný pre domácnosti s 1÷3 osobami, pri väčšom počte osôb odporúčame zásobníkové ohrievače TÚV)
T - kotly sú dodávané ako komplet so zásobníkom, číslo za "T" znamená objem vstavaného zásobníka
Výber kotla na základe uvedených kritérií je informatívny, konečné riešenie konzultujte s projektantom vykurovacieho systému.