radiátory-radiátor-buderus

 
 
Radiátory podľa typu pripojenia

                         

Buderus Logatrend - Plan

Hladký elegantný dizajn vhodný do štýlových interiérov

 

Typ VK 

s termostatickým ventilom pre vyladenie systému s vývodmi v pravo dole.

Typ VKM 

s termostatickým ventilom pre vyladenie systému s vývodmi v strede dole.

Typ K 

s vývodmi zboku bez termostatického ventilu.

 

 

 

Stanovenie potrebného tepelného výkonu v miestnosti

VÝKON= PLOCHA miestnosti v metroch m2 X cca. 100 Wattov

Tento vzorec je iba orinetačný. Presný výkon jednotlivých miestností nebo celého objektu doporuč ujeme nechať stanoviť vždy od

odborníka (projektanta), ktorý presne spočíta teplené straty v jednotlivých miestnostiach.

Doporučené podklady pre presný výpočet tepelných ztrát objektu

zemepisná orientácia stavby/domu/bytu/miestnosti (severný, južný, atd.)

projektová dokumentácia objektu (domu či bytu), príp. min. hrúbku (typ) obvodového muriva

umiestnenie okien a vstupných otvorov (vr. rozmerov a výšok parapetov)

typ skla v oknách (jednoduché, dvojité)

typ a výkon kotla (ak je nainštalovaný)

sila izolácie muriva

zoznam miestností so zvýšenými nároky na radiátory (zimné záhrady, bazény, atd.)

Vzorec výpočtu tepelné straty pre dobe izolovaný dom/byt:

Chodby, schodište, vykurované garáže, WC (t.j. miestnosti s krátkou obou pobytu) Výkon = plocha miestnosti (m2) x cca. 60 Wattov

Obvyklé obytné miestnosti (t.j. miestnosti s dlhšou dobou pobytu)
Výkon = plocha miestnosti (m2) x 80-100 Wattov

Miestnosti so zvýšeným nárokom (t.j. miestnosti ako napr. kúpel?a, bazény, zimné záhrady) Výkon = plocha místnosti (m2) x 100-120 Wattov

Vzorec výpočtu tepelné straty pre priemerne izolovaný dům/byt:

Chodby, schodište, vykurované garáže, WC (tj. místnosti s krátkou dobou pobytu) Výkon = plocha místnosti (m2) x cca. 70 Wattov

Obvyklé obytné miestnosti (t.j. miestnosti s dlhšou dobou pobytu) Výkon = plocha místnosti (m2) x 90-110 Wattov.

Miestnosti so zvýšeným nárokom (t.j. miestnosti napr. kúpel?a, bazény, zimné záhrady) Výkon = plocha miestnosti (m2) x 110-130 Wattů

Vzorec výpočtu tepelnej straty pre zle izolovaný dom/byt:

Chodby, schodište, vykurované garáže, WC (t.j. miestnosti s krátkou dobou pobytu) Výkon = plocha miestnosti (m2) x cca. 80 Wattov

Obvyklé obytné miestnosti (t.j. miestnosti s dlhšou dobou pobytu) Výkon = plocha miestnosti (m2) x 100-120 Wattov

Místnosti so zvýšeným nárokom (t.j. miestnosti ako napr. kúpelne, bazény, zimné záhrady) Výkon = plocha místnosti (m2) x 120-140 Wattov