radiátory-radiátor-kúrenie-aký radiátor vybrať

 
 

 

Logatrend Profil

radiátory s profilovým povrchom

Logatrend Plan

radiátory s hladkým povrchom

Identifikácia

Radiátory Buderus

Logatrend Profil sú radiátory s profilovým povrchom

Logatrend Plan sú radiátory s hladkým povrchom

 

Logatrend K-Profil / Plan        typ K - s vývodmi zboku bez termostatického ventilu.

Logatrend VK-Profil / Plan      typ VK - s termostatickým ventilom pre vyladenie systému s vývodmi v pravo dolu.

Logatrend VKM-Profil /Plan    typ VKM - s termostatickým ventilom pre vyladenie systému s vývodmi v strede dolu.

 

Ako sa orientovať pri identifikácií jednotlivách typov.

Logatrend K-Profil XX / YYY / ZZZZ

Profil - radiátor s profilovým povrchom.

K - s vývodmi zboku bez termostatického ventilu.

XX – znamená Typ radiátora 10,11,21,22,33

YYY – znamená výšku radiátora v mm od 300 do 900

ZZZZ – znamená dĺžku radiátora v mm od 400 do 3000

 

Typ 10 je radiátor s jedným panelom.

Typ 11 je radiátor s jedným panelom a jedným konvektorom.

Typ 21 je radiátor s dvoma panelmi a jedným konvektorom.

Typ 22 je radiátor s dvoma panelmi a dvoma konvektormi.

Typ 33 je radiátor s troma panelmi a troma konvektormi.

 
 

Stanovenie potrebného tepelného výkonu v miestnosti

VÝKON= PLOCHA miestnosti v metroch m2 X cca. 100 Wattov

Tento vzorec je iba orientačný. Presný výkon jednotlivých miestností alebo celého objektu doporučujeme nechať stanoviť vždy od

odborníka (projektanta), ktorý presne spočíta teplené straty v jednotlivých miestnostiach.

Doporučené podklady pre presný výpočet tepelných ztrát objektu

zemepisná orientácia stavby/domu/bytu/miestnosti (severný, južný, atd.)

projektová dokumentácia objektu (domu či bytu), príp. min. hrúbku (typ) obvodového muriva

umiestnenie okien a vstupných otvorov (vr. rozmerov a výšok parapetov)

typ skla v oknách (jednoduché, dvojité)

typ a výkon kotla (ak je nainštalovaný)

typ a hrúbka izolácie muriva

zoznam miestností so zvýšenými nároky na radiátory (zimné záhrady, bazény, atd.)

Vzorec výpočtu tepelné straty pre dobe izolovaný dom/byt:

Chodby, schodište, vykurované garáže, WC (t.j. miestnosti s krátkou obou pobytu) Výkon = plocha miestnosti (m2) x cca. 60 Wattov

Obvyklé obytné miestnosti (t.j. miestnosti s dlhšou dobou pobytu)
Výkon = plocha miestnosti (m2) x 80-100 Wattov

Miestnosti so zvýšeným nárokom (t.j. miestnosti ako napr. kúpel?a, bazény, zimné záhrady) Výkon = plocha místnosti (m2) x 100-120 Wattov

Vzorec výpočtu tepelné straty pre priemerne izolovaný dům/byt:

Chodby, schodište, vykurované garáže, WC (tj. místnosti s krátkou dobou pobytu) Výkon = plocha místnosti (m2) x cca. 70 Wattov

Obvyklé obytné miestnosti (t.j. miestnosti s dlhšou dobou pobytu) Výkon = plocha místnosti (m2) x 90-110 Wattov.

Miestnosti so zvýšeným nárokom (t.j. miestnosti napr. kúpel?a, bazény, zimné záhrady) Výkon = plocha miestnosti (m2) x 110-130 Wattov

Vzorec výpočtu tepelnej straty pre zle izolovaný dom/byt:

Chodby, schodište, vykurované garáže, WC (t.j. miestnosti s krátkou dobou pobytu) Výkon = plocha miestnosti (m2) x cca. 80 Wattov

Obvyklé obytné miestnosti (t.j. miestnosti s dlhšou dobou pobytu) Výkon = plocha miestnosti (m2) x 100-120 Wattov

Miestnosti so zvýšeným nárokom (t.j. miestnosti ako napr. kúpelne, bazény, zimné záhrady) Výkon = plocha miestnosti (m2) x 120-140 Wattov